ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

ประจำงวดวันที่ 01 ก.ย. 2558
รางวัลที่ 1
021094
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
021093 021095
รางวัลที่ 2
049585 227915 274514 312266 846674
รางวัลที่ 3
082869 091929 157263 218239 247194 329358 482710 507487 754988 999770
รางวัลที่ 4
000467 012922 028773 133727 145163 153683 155431 195921 228222 247236 247871 253769 303019 305294 314291 343066 359022 367990 386389 393421 404137 444269 448038 451399 461489 482564 499959 566718 586820 589288 596172 606526 612032 630657 633808 641052 708203 754820 786095 790255 813278 827256 900653 917919 922815 941864 963426 968072 978882 994729
รางวัลที่ 5
002045 014668 046709 060774 065680 070660 079870 094668 095982 112817 115416 126796 126960 130145 130336 154153 164919 167353 210760 235597 237676 242105 249674 267949 276768 285834 298071 298414 310209 324915 329764 337111 361678 367169 375351 388771 394083 399006 412347 415599 438993 466266 483577 500182 501316 501857 504513 515226 518433 532886 536019 538987 551188 558572 568402 626795 634683 638011 660924 663878 665931 675331 680183 698012 714964 729317 730411 741781 748095 751480 753390 768549 772857 784609 789425 793947 800415 812413 818206 829917 843607 849198 871811 872795 877321 886018 898948 905468 906478 907877 911873 920495 924699 942249 954664 963887 967127 973082 983116 989930
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
260 403
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
068 819
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
89

 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

แสดงทุกรางวัลประจำงวดวันที่ ค้นหาจากตัวเลข


กรุณาใส่วันที่...ทึ่ต้องการตรวจ...

กรุณาใส่เลข...ทึ่ต้องการตรวจ...

 • สถิติรางวัลที่ 1
 • สถิติเลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติเลขท้าย 2 ตัว
 • เงื่อนไขเงินรางวัล
  ( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป )
  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 3,000,000 บาท
  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง      มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท

  ก. รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆต้องลดตามส่วน
  ค. ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับรางวัลภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


  วิธีการตรวจรางวัล
  แสดงทุกรางวัล
  ประจำงวด
 • คลิกเลือกวันที่
 • คลิกปุ่มตรวจผล


 • การค้นจากตัวเลข
 • คลิกเลือกวันที่
 • ใส่ตัวเลขที่ต้องการค้นหกหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสามหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 2 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสองหลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิกปุ่มตรวจผล
 •