ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

ประจำงวดวันที่ 17 ม.ค. 2559
รางวัลที่ 1
304371
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
304370 304372
รางวัลที่ 2
635517 719925 863250 898561 962172
รางวัลที่ 3
101229 124345 185130 195045 302526 320976 650979 706067 747383 993241
รางวัลที่ 4
028558 095082 112794 117723 120255 126501 136372 150501 152293 187945 205631 217822 223805 238486 259133 286018 298330 313365 334606 338696 356514 357000 403545 405225 430738 492525 497301 507035 518441 542928 543544 579999 586163 593368 606197 637172 685737 734863 735749 758204 773831 780324 781308 795907 796255 822465 887713 910444 924725 945904
รางวัลที่ 5
001410 015229 025702 032428 039920 063057 073108 073924 086287 087905 108491 125111 126248 133201 146769 164688 174065 175453 182305 193588 202830 227537 247926 248412 257702 309046 309453 320003 323445 325507 359359 383443 384290 413559 421067 438128 444767 446406 451305 457869 485617 489987 493681 497967 499563 500926 503198 517239 557136 569819 595300 600330 605871 615431 622532 622835 640420 658580 664989 666043 667827 667935 679588 684441 696479 705460 711757 711772 712199 713505 720116 720676 726732 730238 752440 777850 785520 789755 805315 810336 840991 843574 848288 853220 880104 883237 896835 906654 912863 919646 926327 930026 953845 955097 956097 962931 974008 976609 990523 998358
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
031 532
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
743 786
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
50

 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

แสดงทุกรางวัลประจำงวดวันที่ ค้นหาจากตัวเลข


กรุณาใส่วันที่...ทึ่ต้องการตรวจ...

กรุณาใส่เลข...ทึ่ต้องการตรวจ...

 • สถิติรางวัลที่ 1
 • สถิติเลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติเลขท้าย 2 ตัว
 • เงื่อนไขเงินรางวัล
  ( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป )
  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 3,000,000 บาท
  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง      มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท

  ก. รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆต้องลดตามส่วน
  ค. ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับรางวัลภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


  วิธีการตรวจรางวัล
  แสดงทุกรางวัล
  ประจำงวด
 • คลิกเลือกวันที่
 • คลิกปุ่มตรวจผล


 • การค้นจากตัวเลข
 • คลิกเลือกวันที่
 • ใส่ตัวเลขที่ต้องการค้นหกหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสามหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 2 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสองหลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิกปุ่มตรวจผล
 •