ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

ประจำงวดวันที่ 01 มี.ค. 2558
รางวัลที่ 1
240237
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
240236 240238
รางวัลที่ 2
291528 324333 368353 802737 958936
รางวัลที่ 3
032598 071014 108880 145009 204447 427689 431950 575962 746924 855942
รางวัลที่ 4
016950 019495 041614 077229 131414 172875 209118 227620 241114 280414 281611 292530 293350 308671 345444 377824 385295 388488 388971 405312 410334 442409 463813 464338 503274 537525 545973 554648 563479 615241 633047 659646 660327 666143 686321 724281 777708 793467 821752 822997 870765 881248 893267 895969 906331 925696 927031 956210 960302 989189
รางวัลที่ 5
021676 029808 030041 030814 041206 042305 043006 049737 053306 054997 075645 080905 105937 119474 121370 138275 140302 146254 148691 161666 171786 180855 218337 223357 225107 239388 246868 264470 276941 290937 294884 325061 330645 351536 351830 352590 361604 365232 369762 420690 441370 447374 454694 462833 478087 505837 530759 531772 538354 538869 540087 561920 562196 566908 570945 572318 630293 647009 654727 662929 663115 666912 677349 681210 685287 692092 693329 707677 711598 714300 726237 728330 732632 732745 746152 757886 759365 760184 760687 761734 777162 782044 792912 794355 801238 841492 862231 863892 866315 869881 888026 892760 909499 909534 923532 927126 930832 941324 949295 959239
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
008 031 498 857
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
34
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่1 ชุดที่ 20 หมายเลข 240237
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่2 ชุดที่ 68 หมายเลข 240237

 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

แสดงทุกรางวัลประจำงวดวันที่ ค้นหาจากตัวเลข


กรุณาใส่วันที่...ทึ่ต้องการตรวจ...

กรุณาใส่เลข...ทึ่ต้องการตรวจ...

 • สถิติรางวัลที่ 1
 • สถิติเลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติเลขท้าย 2 ตัว
 • เงื่อนไขเงินรางวัล
  ( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป )
  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000 บาท
  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  รางวัลที่ 6 (เลขท้าย 3 ตัว) มี 4,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลที่ 7 (เลขท้าย 2 ตัว) มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัลที่ 8 (ข้างเคียงรางวัลที่1) มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
  กลุ่มที่1 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 30,000,000 บาท
  กลุ่มที่2 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 16,000,000 บาท

  ก. รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆต้องลดตามส่วน
  ค. ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับรางวัลภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


  วิธีการตรวจรางวัล
  แสดงทุกรางวัล
  ประจำงวด
 • คลิกเลือกวันที่
 • คลิกปุ่มตรวจผล


 • การค้นจากตัวเลข
 • คลิกเลือกวันที่
 • ใส่ตัวเลขที่ต้องการค้นหกหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสามหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 2 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสองหลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิกปุ่มตรวจผล
 •