ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

ประจำงวดวันที่ 01 ก.ย. 2557
รางวัลที่ 1
856763
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
856762 856764
รางวัลที่ 2
185941 589750 706459 739526 980798
รางวัลที่ 3
049776 116517 130608 202792 329145 448757 567666 814585 869760 914865
รางวัลที่ 4
018033 023018 030067 032786 040527 086368 088554 103741 149286 149623 151624 154902 206553 210773 212527 233575 278214 307815 324640 349381 377469 396186 418378 430101 450968 451580 463502 466200 486047 498895 522322 561465 562748 623571 631759 644399 694065 700012 715921 741133 779585 812561 823423 845442 871744 876276 895921 932531 976434 998338
รางวัลที่ 5
001437 026501 046108 062417 069248 078135 096948 097026 097154 113670 123529 129749 133836 167536 168032 180593 206979 224470 234077 237788 242467 264838 266732 274400 282254 289417 293745 299870 306313 307592 310615 310931 311621 327906 330065 344069 371821 387554 398546 404025 408630 412953 447220 456275 459146 464855 472775 481873 485569 493385 510843 512562 514863 515092 526420 555623 558154 562558 577567 581788 595552 616334 628777 632866 639071 645519 657762 657938 680702 684343 688832 699977 733034 750799 763818 771653 783738 794279 799848 818700 823482 850874 850996 853919 860573 866313 876991 877431 882480 910520 914753 915774 946886 951258 960398 967293 972890 978695 979283 984278
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
308 477 490 912
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
22
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่1 ชุดที่ 21 หมายเลข 856763
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่2 ชุดที่ 64 หมายเลข 856763

 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

แสดงทุกรางวัลประจำงวดวันที่ ค้นหาจากตัวเลข


กรุณาใส่วันที่...ทึ่ต้องการตรวจ...

กรุณาใส่เลข...ทึ่ต้องการตรวจ...

 • สถิติรางวัลที่ 1
 • สถิติเลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติเลขท้าย 2 ตัว
 • เงื่อนไขเงินรางวัล
  ( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป )
  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000 บาท
  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  รางวัลที่ 6 (เลขท้าย 3 ตัว) มี 4,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลที่ 7 (เลขท้าย 2 ตัว) มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัลที่ 8 (ข้างเคียงรางวัลที่1) มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
  กลุ่มที่1 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 30,000,000 บาท
  กลุ่มที่2 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 16,000,000 บาท

  ก. รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆต้องลดตามส่วน
  ค. ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับรางวัลภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


  วิธีการตรวจรางวัล
  แสดงทุกรางวัล
  ประจำงวด
 • คลิกเลือกวันที่
 • คลิกปุ่มตรวจผล


 • การค้นจากตัวเลข
 • คลิกเลือกวันที่
 • ใส่ตัวเลขที่ต้องการค้นหกหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสามหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 2 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสองหลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิกปุ่มตรวจผล
 •