ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

ประจำงวดวันที่ 16 มี.ค. 2558
รางวัลที่ 1
048151
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
048150 048152
รางวัลที่ 2
000369 266527 331991 478311 899699
รางวัลที่ 3
208689 349830 567240 629122 772370 824800 883308 896662 897377 944556
รางวัลที่ 4
037258 048996 057469 065326 067982 077084 137182 160528 167993 176151 241655 246886 264315 300551 339631 364989 373283 388337 388919 393221 416593 427865 439132 443591 453158 522566 542600 549818 564753 565447 628159 631039 647060 681316 699640 717534 728347 749898 753893 759879 821305 822488 830751 839957 887360 904744 925142 927967 931127 935766
รางวัลที่ 5
013320 018420 018535 020162 020356 023335 027917 029295 041815 043262 046545 055721 063451 066535 077902 101346 105880 127495 135919 154320 161045 171320 175297 180728 187931 209034 213769 219636 219940 230694 231283 232086 240469 252667 265549 278833 298948 327798 334224 335554 344120 354661 374628 382378 399643 414153 416833 423864 424777 430674 443284 444845 457434 461446 470948 472145 488549 493459 496993 500973 532951 543866 554277 556468 559926 564374 581992 582946 600196 603318 605804 613414 616005 622104 622499 626655 635163 650300 660608 679055 706281 726298 732524 740596 759294 761784 790075 794024 800886 801266 812194 851886 858447 870759 871619 896152 939514 946253 951102 964523
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
339 622 623 757
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
92
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่1 ชุดที่ 27 หมายเลข 048151
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่2 ชุดที่ 63 หมายเลข 048151

 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

แสดงทุกรางวัลประจำงวดวันที่ ค้นหาจากตัวเลข


กรุณาใส่วันที่...ทึ่ต้องการตรวจ...

กรุณาใส่เลข...ทึ่ต้องการตรวจ...

 • สถิติรางวัลที่ 1
 • สถิติเลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติเลขท้าย 2 ตัว
 • เงื่อนไขเงินรางวัล
  ( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป )
  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000 บาท
  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  รางวัลที่ 6 (เลขท้าย 3 ตัว) มี 4,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลที่ 7 (เลขท้าย 2 ตัว) มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัลที่ 8 (ข้างเคียงรางวัลที่1) มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
  กลุ่มที่1 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 30,000,000 บาท
  กลุ่มที่2 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 16,000,000 บาท

  ก. รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆต้องลดตามส่วน
  ค. ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับรางวัลภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


  วิธีการตรวจรางวัล
  แสดงทุกรางวัล
  ประจำงวด
 • คลิกเลือกวันที่
 • คลิกปุ่มตรวจผล


 • การค้นจากตัวเลข
 • คลิกเลือกวันที่
 • ใส่ตัวเลขที่ต้องการค้นหกหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสามหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 2 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสองหลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิกปุ่มตรวจผล
 •