ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

ประจำงวดวันที่ 16 ส.ค. 2557
รางวัลที่ 1
662842
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
662841 662843
รางวัลที่ 2
222402 317839 678678 879563 918905
รางวัลที่ 3
050275 056323 123839 126666 282197 537167 567280 685076 701763 784839
รางวัลที่ 4
011033 016559 034164 041617 083503 135908 151095 158159 159209 164700 242520 256840 287892 357274 375024 393046 410699 445433 462261 484577 494410 520911 521456 527122 530052 538030 561542 572079 599906 670074 682462 732003 744461 747592 796472 800125 803811 811527 836224 859546 889636 898007 907436 926248 932484 949268 956328 956780 970286 973565
รางวัลที่ 5
004452 042960 051708 056703 076851 086916 098831 099398 103396 105868 121382 129763 138136 145750 148788 151804 161607 192677 194909 199186 205198 227778 250684 254893 269662 282183 289776 331670 343249 361323 370098 397228 399652 414505 416562 417280 430476 435102 443875 451141 477382 481576 485354 489178 494537 498152 500666 511149 530794 531097 538527 544758 567684 581841 600820 606228 616877 621454 638907 643340 650538 660904 666593 673057 675399 685311 686414 700459 725489 759086 784364 788387 790118 798778 813367 819441 824969 830625 842798 848477 854098 863117 876866 882727 884835 891561 906605 909207 910168 911172 919107 919447 924834 926863 953602 955130 959153 971198 995198 998182
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
187 633 639 912
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
91
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่1 ชุดที่ 20 หมายเลข 662842
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่2 ชุดที่ 67 หมายเลข 662842

 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

แสดงทุกรางวัลประจำงวดวันที่ ค้นหาจากตัวเลข


กรุณาใส่วันที่...ทึ่ต้องการตรวจ...

กรุณาใส่เลข...ทึ่ต้องการตรวจ...

 • สถิติรางวัลที่ 1
 • สถิติเลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติเลขท้าย 2 ตัว
 • เงื่อนไขเงินรางวัล
  ( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป )
  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000 บาท
  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  รางวัลที่ 6 (เลขท้าย 3 ตัว) มี 4,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลที่ 7 (เลขท้าย 2 ตัว) มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัลที่ 8 (ข้างเคียงรางวัลที่1) มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
  กลุ่มที่1 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 30,000,000 บาท
  กลุ่มที่2 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 16,000,000 บาท

  ก. รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆต้องลดตามส่วน
  ค. ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับรางวัลภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


  วิธีการตรวจรางวัล
  แสดงทุกรางวัล
  ประจำงวด
 • คลิกเลือกวันที่
 • คลิกปุ่มตรวจผล


 • การค้นจากตัวเลข
 • คลิกเลือกวันที่
 • ใส่ตัวเลขที่ต้องการค้นหกหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสามหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 2 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสองหลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิกปุ่มตรวจผล
 •