ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

ประจำงวดวันที่ 16 ธ.ค. 2557
รางวัลที่ 1
948354
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
948353 948355
รางวัลที่ 2
215527 305155 390096 469497 769143
รางวัลที่ 3
061228 307098 390110 516904 684344 751542 823715 906533 918536 926158
รางวัลที่ 4
030048 048326 079263 116405 130783 135931 153990 167508 167899 197040 203885 210762 277420 282377 302828 320371 323797 346059 346425 382732 400932 427948 437264 440509 466279 483311 528547 529268 559389 610262 617683 639871 640198 653787 687239 709073 720899 729258 737760 749725 757761 788957 809153 841184 902875 944086 952126 956282 960623 989204
รางวัลที่ 5
019909 028921 039363 061327 064512 069888 104286 114289 115436 116561 118742 124182 127529 138347 151387 178606 184408 196370 246592 247319 256228 272540 297975 317823 329329 343326 361809 368081 369666 427409 442264 444504 448875 466985 471345 478160 481019 489427 499733 505454 506090 511724 519496 534040 534788 549340 552554 557231 581522 584756 585444 595225 597707 601672 602618 603440 608187 617168 623201 630997 639461 642165 649986 651878 665182 674847 679251 679288 691158 711920 726747 747946 755569 759253 779747 780354 782511 792091 793239 801488 806194 816658 819435 829066 851662 871658 875923 878509 879075 883125 906529 911161 930042 933295 951569 957359 960263 962130 972327 995955
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
080 763 775 901
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
90
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่1 ชุดที่ 30 หมายเลข 948354
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่2 ชุดที่ 55 หมายเลข 948354

 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

แสดงทุกรางวัลประจำงวดวันที่ ค้นหาจากตัวเลข


กรุณาใส่วันที่...ทึ่ต้องการตรวจ...

กรุณาใส่เลข...ทึ่ต้องการตรวจ...

 • สถิติรางวัลที่ 1
 • สถิติเลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติเลขท้าย 2 ตัว
 • เงื่อนไขเงินรางวัล
  ( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป )
  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000 บาท
  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  รางวัลที่ 6 (เลขท้าย 3 ตัว) มี 4,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลที่ 7 (เลขท้าย 2 ตัว) มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัลที่ 8 (ข้างเคียงรางวัลที่1) มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
  กลุ่มที่1 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 30,000,000 บาท
  กลุ่มที่2 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 16,000,000 บาท

  ก. รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆต้องลดตามส่วน
  ค. ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับรางวัลภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


  วิธีการตรวจรางวัล
  แสดงทุกรางวัล
  ประจำงวด
 • คลิกเลือกวันที่
 • คลิกปุ่มตรวจผล


 • การค้นจากตัวเลข
 • คลิกเลือกวันที่
 • ใส่ตัวเลขที่ต้องการค้นหกหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสามหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 2 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสองหลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิกปุ่มตรวจผล
 •