ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

ประจำงวดวันที่ 01 ต.ค. 2558
รางวัลที่ 1
594825
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
594824 594826
รางวัลที่ 2
509215 638046 869272 978700 996260
รางวัลที่ 3
010049 011171 108084 191254 521320 603684 753257 872669 887302 967921
รางวัลที่ 4
015795 022358 056975 060074 068558 070971 096388 114665 125719 146596 171885 192290 203879 235443 260449 284237 293371 303776 319911 320455 342861 350303 415440 417147 424070 424281 438728 465561 473276 493214 498626 510136 537878 553995 576157 592156 620591 658194 700786 730073 739645 740891 803186 803395 831059 913313 913801 921705 950942 983892
รางวัลที่ 5
014816 021479 025853 026488 027429 048185 054862 056819 077690 092570 095334 097119 106903 108145 112614 134829 135042 156493 178399 182124 185306 217609 220060 254377 275701 282432 288172 289966 293672 302233 305913 308244 308748 351547 354088 361412 375741 391468 427690 433764 441041 443943 452434 471658 473709 480238 502272 508607 513873 526102 542708 552190 554724 561971 566425 582439 590447 590819 599005 610968 611840 619424 622227 623292 641702 680110 683273 691327 693914 707927 710460 725878 729186 733365 734679 737892 742862 753692 754430 764757 768787 778229 783118 784860 798649 803861 811750 820108 833499 864556 869874 881885 893638 901882 917298 923902 941911 959375 984980 988221
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
175 918
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
440 799
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
07

 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

แสดงทุกรางวัลประจำงวดวันที่ ค้นหาจากตัวเลข


กรุณาใส่วันที่...ทึ่ต้องการตรวจ...

กรุณาใส่เลข...ทึ่ต้องการตรวจ...

 • สถิติรางวัลที่ 1
 • สถิติเลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติเลขท้าย 2 ตัว
 • เงื่อนไขเงินรางวัล
  ( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป )
  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 3,000,000 บาท
  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง      มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท

  ก. รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆต้องลดตามส่วน
  ค. ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับรางวัลภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


  วิธีการตรวจรางวัล
  แสดงทุกรางวัล
  ประจำงวด
 • คลิกเลือกวันที่
 • คลิกปุ่มตรวจผล


 • การค้นจากตัวเลข
 • คลิกเลือกวันที่
 • ใส่ตัวเลขที่ต้องการค้นหกหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสามหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 2 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสองหลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิกปุ่มตรวจผล
 •