ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

ประจำงวดวันที่ 16 พ.ค. 2558
รางวัลที่ 1
011421
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
011420 011422
รางวัลที่ 2
108831 432344 776068 835445 888178
รางวัลที่ 3
086820 123161 299490 330393 587421 610356 681571 724764 766304 778781
รางวัลที่ 4
023394 029776 068564 089913 095382 105120 131316 134650 158822 164380 171244 192735 205044 286411 310405 320625 390325 398039 408630 423950 520522 523416 530536 551125 552844 561610 607521 614851 627875 640879 652387 665894 678275 684606 692511 709730 716222 720911 740327 760695 801522 820338 833645 834157 835942 842839 848619 912612 919429 986547
รางวัลที่ 5
007825 017983 022681 043589 076147 091420 101492 102617 107879 116343 132021 133047 137850 158366 168867 176191 193296 199639 201161 205452 206618 209427 214535 224034 228731 236829 263023 265190 272447 302298 309241 339706 355047 356357 358596 361382 365839 368486 375871 379963 404006 423582 424328 456870 459579 471709 486669 494404 494769 508128 521725 528604 529206 531300 533784 543329 589817 596569 606487 610012 616273 618787 619324 623016 639299 651655 660988 663348 664350 672644 695414 716507 728273 733448 736090 739813 741660 756359 778223 784951 786738 802487 833428 838361 838966 849282 850302 863629 866849 884791 898108 915782 918441 923683 937261 946785 953554 961708 981060 986482
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
484 799 851 928
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
38
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่1 ชุดที่ 10 หมายเลข 011421
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่2 ชุดที่ 61 หมายเลข 011421

 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

แสดงทุกรางวัลประจำงวดวันที่ ค้นหาจากตัวเลข


กรุณาใส่วันที่...ทึ่ต้องการตรวจ...

กรุณาใส่เลข...ทึ่ต้องการตรวจ...

 • สถิติรางวัลที่ 1
 • สถิติเลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติเลขท้าย 2 ตัว
 • เงื่อนไขเงินรางวัล
  ( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป )
  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000 บาท
  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  รางวัลที่ 6 (เลขท้าย 3 ตัว) มี 4,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลที่ 7 (เลขท้าย 2 ตัว) มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัลที่ 8 (ข้างเคียงรางวัลที่1) มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
  กลุ่มที่1 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 30,000,000 บาท
  กลุ่มที่2 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 16,000,000 บาท

  ก. รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆต้องลดตามส่วน
  ค. ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับรางวัลภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


  วิธีการตรวจรางวัล
  แสดงทุกรางวัล
  ประจำงวด
 • คลิกเลือกวันที่
 • คลิกปุ่มตรวจผล


 • การค้นจากตัวเลข
 • คลิกเลือกวันที่
 • ใส่ตัวเลขที่ต้องการค้นหกหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสามหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 2 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสองหลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิกปุ่มตรวจผล
 •