ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

ประจำงวดวันที่ 16 พ.ย. 2557
รางวัลที่ 1
479804
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
479803 479805
รางวัลที่ 2
001831 134473 150252 367863 773636
รางวัลที่ 3
027762 055963 098738 201425 333790 503755 692585 723387 795812 963959
รางวัลที่ 4
000014 011724 060974 069168 075159 086789 088732 096077 129393 130303 140615 153457 157702 166370 185672 189324 199203 216080 231383 271289 301588 305525 312910 340131 405692 413155 434294 479983 483754 494959 496653 504832 568112 575340 601403 656417 705520 751532 781404 803782 816616 826432 832410 850341 897541 904348 916131 933697 957569 983321
รางวัลที่ 5
021196 024396 026284 034375 035517 044334 063793 078913 092760 147503 151356 170518 177896 185027 196672 221146 225741 229635 249878 255070 259476 261586 268474 285104 287093 288205 292107 312404 338739 363604 368830 371057 375923 376860 380618 391450 392742 404451 415695 424400 432899 437305 451700 455204 456964 461753 479241 491042 519429 543538 543922 544333 550357 564309 571236 575014 582207 586956 594641 595028 608290 611292 613299 619278 624345 627046 641922 643202 650605 657945 681418 691472 692903 694047 713395 724015 730459 738234 739514 751849 756906 806399 810527 810980 814725 819801 831124 850426 861860 911860 916990 931997 933145 937988 949036 964252 968314 968840 970546 985307
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
179 422 480 709
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
25
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่1 ชุดที่ 10 หมายเลข 479804
รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่2 ชุดที่ 58 หมายเลข 479804

 ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
UPDATE ! ผลงวดล่าสุดทันที หลังการออกสลากเสร็จสิ้น

แสดงทุกรางวัลประจำงวดวันที่ ค้นหาจากตัวเลข


กรุณาใส่วันที่...ทึ่ต้องการตรวจ...

กรุณาใส่เลข...ทึ่ต้องการตรวจ...

 • สถิติรางวัลที่ 1
 • สถิติเลขท้าย 3 ตัว
 • สถิติเลขท้าย 2 ตัว
 • เงื่อนไขเงินรางวัล
  ( ใช้ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป )
  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000 บาท
  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท
  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  รางวัลที่ 6 (เลขท้าย 3 ตัว) มี 4,000 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  รางวัลที่ 7 (เลขท้าย 2 ตัว) มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัลที่ 8 (ข้างเคียงรางวัลที่1) มี 2 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
  กลุ่มที่1 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 30,000,000 บาท
  กลุ่มที่2 รางวัลที่ 1 พิเศษ ของสลากกินแบ่งรัฐบาล มี 1 รางวัล ๆ ละ 16,000,000 บาท

  ก. รางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆต้องลดตามส่วน
  ค. ผู้ถูกรางวัลต้องขอรับรางวัลภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก


  วิธีการตรวจรางวัล
  แสดงทุกรางวัล
  ประจำงวด
 • คลิกเลือกวันที่
 • คลิกปุ่มตรวจผล


 • การค้นจากตัวเลข
 • คลิกเลือกวันที่
 • ใส่ตัวเลขที่ต้องการค้นหกหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสามหลัก หรือถ้าเป็นเลขท้าย 2 ตัว ก็ให้ใส่ตัวเลขสองหลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิกปุ่มตรวจผล
 •